کاشی پارس واحد نمونه صنعتی

کاشی پارس جزء ده شرکت تولید کننده برتر در صنعت کاشی و سرامیک کشور می باشد که با تدبیر و تلاش مستمر مدیریت و کارکنان، شرکت کاشی پارس به عنوان واحد نمونه صنعتی استانی در سال ۱۳۹۲ انتخاب شد.

۱۳۹۳/۱۲/۱۹
parsmidas.com
نام شرکت: