ماڵ  >  دەنگوباس
Rss ئاكايڤ

icon مراحل تهیه کاشی

مراحل تهیه کاشی
نخستین مرحله انتخاب و آماده‌سازی مصالح آن می‌باشد. مصالح کاشی سازی خاک رسی است که ۲۰ تا ۲۵ درصد آن سلیس می‌باشد.
بەروار        (سەردان دەژمێرێت : 5346)